Anslagstavla

Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Anslagstavla

Välkommen till Räddningstjänsten Västs officiella anslagstavla. Från och med den 1 januari 2018 ersätter denna digitala anslagstavlan den fysiska som varit på räddningsstationen i Varberg.

Här kan du se aktuella tillkännagivanden och kungörelser. Direktionens protokoll tillkännages här när det är justerat. Om du vill överklaga ett beslut ska detta göras inom tre veckor (21 dagar) från den dagen tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan. Du kan också se kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Aktuella tillkännagivandenAktuella kungörelserNedtagna dokument förvaras hos Räddningstjänsten Väst.


Produktion Cityweb