Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Fyrverkerier

Det kan vara kul och festligt att fyra av fyrverkerier, men det finns några saker som är viktiga att tänka på gällande säkerheten men också att söka aktuella tillstånd. 


Den som köper, innehar och använder fyrverkerier ska vara över 18 år. Smällare är förbjudna i hela Sverige. Läs mer om 18 årsgräns för fyrverkerier på DinSäkerhet.se

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tillsammans med polisen och brandskyddsföreningen tagit fram informationsbladet ”Tio råd för ett säkrare fyrverkeri”, läs informationsblad.


Tio råd för säkrare fyrverkerier
• Kontroll och reklamation
Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.


• Ta god tid på dig
Förbered ditt fyrverkeri i god tid.


• Var nykter
Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.


• Använd bruksanvisningen
Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.


• Tumregel: håll ej pjäsen i handen
Håll aldrig en fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.


• Luta dig inte över
Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.


• Rätt avstånd
Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det. Avstånden är olika för olika fyrverkeripjäser så följ alltid bruksanvisningen.


• Vänta med att gå fram
Vänta 10-20 minuter med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det. Många allvarliga olyckor inträffar när man försöker tända om pjäser som slocknat. Lämna tillbaka pjäserna till säljaren.


• Tänk på riskerna
Fyrverkerier kan orsaka bränder eller andra skador.


• Visa hänsyn
Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier


Tänk på att de personer som ska avfyra fyrverkerierna ska vara förtrogna med produkten. Förbered ditt fyrverkeri i dagsljus och fundera hur din avfyrningsplats ska vara placerad. Fundera innan avfyrningen var pjäsen kommer att hamna. Skjut ej fyrverkerier från balkonger och se till att nedfallande föremål ej kan orsaka brand. Släckutrustning och larmmöjlighet ska finnas i närheten vid avfyrning. Fyrverkerier ska ställas in vid stark vind eller vid eldningsförbud.


Observera att du i Varbergs och Falkenbergs kommuner ska ta kontakt med lokalt polisområde om du ska avfyra fyrverkerier. De lokala ordnings-föreskrifterna för kommunerna ska alltid följas. Ansökan och information kan du hitta här

 

Försäljning av fyrverkerier
Det är endast fyrverkerier som är godkända av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som får säljas i Sverige. Det finns fyrverkerier som ej får säljas till privatpersoner. Inköpskoderna (se nedan) är en typ av klassificering av fyrverkeriartiklarna och är kopplade till vem som får köpa, inneha och använda artikeln.
  • 151 (exempelvis tomtebloss, knallsnöre, smällkaramell, partypoppers, isfackla) – ingen åldersgräns
  • 152 – 18 års åldersgräns
  • 153 – 18 års åldersgräns
  • 154 – 18 års åldergräns och tillstånd till inköp

Ett nytt system för kategorisering (se nedan) har tagits fram av EU. Fram till 2017 är det även tillåtet att använda koderna ovan.


Kategori 1 – (de flesta t.ex. tomtebloss, knallsnöre, smällkaramell, partypoppers, isfackla) - åldergräns 12 år
Kategori 2 – 18 års åldersgräns
Kategori 3 – 18 års åldersgräns
Kategori 4 – 18 års åldergräns och tillstånd till inköp.

 

Enligt Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska den som hanterar, överför eller importerar explosiva varor ha tillstånd för det. Tillstånd för innehav, förvärv, handel och överföring inom Sverige söks hos Räddningstjänsten Väst (om det gäller Varbergs och Falkenbergs kommun). Ansökningshandling:

Ansökan om hantering av explosiv vara_RVäst.doc

 

I samband med ansökan ska en eller flera föreståndare presenteras för räddningstjänsten. Räddningstjänsten rekommenderar alltid att det ska finnas minst två föreståndare. En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav och med iakttagande av de övriga skyldigheter som följer av lagen och föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. En tillståndshavare ska se till att en föreståndare ges de befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att han/hon ska kunna fullfölja sina uppgifter. Tillståndsmyndigheten ska godkänna föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor.


Ansökan om tillstånd för att hantera fyrverkerier ska i god tid innan försäljningstillfället inkomma till Räddningstjänsten Väst. Det är först efter att tillståndsmyndigheten beviljat tillstånd som verksamheten får hantera fyrverkerierna.


För mer information om tillståndet se under explosiva varor.


I Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om försäljning av fyrverkeriartiklar till konsumenter (SRVFS 2008:6) framgår hur försäljningsställen och förvaringen ska vara utformad. Läs mer här

Tillsynsplan 2017
Här kan du läsa RVästs Tillsynsplan för 2017. 
Företagslots
Har du en idé om ett evenemang eller starta företag i Varberg eller Falkenberg och vill ha kontakt med flera kommunala förvaltningar samtidigt? Kom och presentera ditt förslag på Lotsmötet.

Vi finns där för att svara på frågor och hjälpa dig på vägen. 

Läs mer här, Varberg & Falkenberg.
Sotning
Funderar du på sotning? Klicka här för att läsa mer. 
Produktion Cityweb