Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Almer Oil and Chemical Storage AB

Almer Oil and Chemical Storage AB är ett företag som bland annat lagrar oljeprodukter med brandfarlighets klass 2b och 3 samt frätande produkter så som svavelsyra och natriumhydroxid.

Företagets verksamhet består av att på uppdrag av olika kunder, lagra flytande petroleum- och kemikalieprodukter i cisterner med en total volym av 54 000 m3. Hanteringen består av att fartyg eller tankfordon ankommer med små eller stora mängder av produkter. Dessa produkter lossas in i cistern för lagring och lastas därefter ut på fartyg eller tankfordon igen. Verksamheten är lokaliserad på Östra Hamnvägen i centrala Varberg.

Almer Oil and Chemical Storage AB omfattas av Seveso III-direktivet som från och med 1 juni 2015 ska vara genomfört i svensk lagstiftning. Det nya direktivet innebär att även de verksamheter som faller under direktivets lägre kravnivå omfattas av kravet om information till allmänheten om risker för omgivningen vid storskalig kemikaliehantering. För mer information se nedan: 
Information till allmänheten angående risker och skydd vid Almer Oil and Chemical Storage AB.pdf
Företagslots
Har du en idé om ett evenemang eller starta företag i Varberg eller Falkenberg och vill ha kontakt med flera kommunala förvaltningar samtidigt? Kom och presentera ditt förslag på Lotsmötet.

Vi finns där för att svara på frågor och hjälpa dig på vägen. 

Läs mer här, Varberg & Falkenberg.
Tillsynsplan 2017
Här kan du läsa RVästs Tillsynsplan för 2017. 
Sotning
Funderar du på sotning? Klicka här för att läsa mer. 
Senaste tillsynsbesök
Datum för senaste tillsynsbesök vid en Seveso-anläggning hittar du på Länsstyrelsens hemsida. Läs mer här.
Produktion Cityweb