Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Övning med fokus på oljeskadeskydd

Varje dag passerar många stora transportfartyg den halländska kusten. Ett utsläpp från något av dessa skulle få stora konsekvenser bland annat på växt- och djurliv men också ekonomin. Oljeskadeskyddsfrågan – hur vi ska arbeta rent praktiskt då det hänt och vad det finns för materiel är en högst aktuell fråga såväl lokalt och regionalt som nationellt. 

Risk- och sårbarhetsanalysen som är gjord för Falkenbergs kommun visar att det är en hög risk för ett oljepåslag och att det skulle ge stora konsekvenser. Dagens kombinerade utbildning och övning är en del i kommunens strategi att öka förmågan att hantera ett oljepåslag. 
- I dag pratade vi mycket om hur vi ska arbeta rent operativt, lite om vilken materiel som finns att tillgå och hur mycket personal vi kan tänkas behöva i ett första skede, berättar Therese Jouper, säkerhetsutvecklare vid Räddningstjänsten Väst.


Dagens utbildning och övning innehöll många lärorika och givande diskussioner. 

Samtliga av dagens deltagare var från räddningstjänsten, jourhavande befäl, insatschefer och tjänstman i beredskap. Även brandmännen har den senaste tiden pratat om oljeskadeskydd, materiel och arbetssätt.

Genom att utbilda och öva upprätthålls kunskaperna och förmågan att hantera ett oljeutsläpp. Hur skador ska kunna begränsas är också en viktig del att kunna, när oljan väl är lös gäller det att hantera situationen på bästa sätt och minimera olika följdskador. 

Den 4 december hålls en regional övning där kommuner, räddningstjänster, regionen och andra aktörer deltar. Den övningen blir lite som en ”final” på den utbildnings- och övningsserie som pågått under året. 
- Det är bara att hålla tummarna att vi inte behöver använda oss av dessa kunskaper i skarpt läge, avslutar Therese. 

Produktion Cityweb