Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Sociala investeringar - dyra eller dyrbara? 

Forskning visar att det finns mycket som kan göras i olika delar av samhället för att förebygga ohälsa och skapa goda förutsättningar för ett gott liv. Tidiga insatser och insatser tidigt i processen är förutom en fördel för individen även samhällsekonomiskt lönsamt. 

På kort sikt ses insatsen som en extra kostnad men sett ur ett långsiktigt perspektiv blir det en social investering med nytta för både individ och samhälle. Vi ser att förbyggande arbete till stora delar bygger på tvärsektoriellt samarbete. En fungerande samverkan är en förutsättning för kontinuerlig utveckling av arbetet med sociala investeringar.

Tack vare att vi i Räddningstjänsten Väst driver projektet Akta Huvudet (skolprogram för att motverka våld) erbjöd Skandia och SKL oss att delta i pilotutbildningen ”Socialt investeringsperspektiv” nu under hösten. Vi genomförde utbildningen tillsammans med nyckelpersoner från Varbergs och Falkenbergs kommuner och Region Halland. 

Exempelvis kan kostnaderna för en enskild våldshändelse med brottsutsatt, förövare, vittnen och anhöriga på lång sikt uppgå till 75 miljoner kronor. Kostnaderna för en brottsutsatt som drabbas av invalidiserande skador kan uppgå till två (!) miljoner kronor per år eller mer! 

När vi frågar oss om vi har råd att arbeta med förebyggande insatser kan vi även fundera kring om vi har råd att avstå. 

Om du följer länken nedan kan du läsa en nyligen publicerad artikel i Dagens Samhälle som belyser vikten av just sociala investeringar. 
Artikel i Dagens Samhälle

Produktion Cityweb