Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Tips till föräldrar inför fester och festivaler

Vetenskapliga studier visar att de fem tips som listas nedan är de som ”biter bäst” på ungdomar, som gör att de väntar längre med att börja dricka och att de dricker mindre.


1. Var tydlig med vad du som förälder tycker är okej eller inte i er familj, så hjälper du äldre syskon att sätta gränser gentemot yngre och att vägra bjuda och köpa ut.

2. Ta upp langningsfrågan med äldre syskon i förekommande syfte, till exempel inför fester och festivaler.

3. Istället för att förbjuda och förmana vädja till det vuxna förstånd som personen håller på att utveckla. Tala om att det nu vilar på honom eller henne att vara klok och ansvarsfull.

4. Prata med andra föräldrar och hjälps åt att hålla koll på vad som händer under festivalkvällarna.

5. Tro inte på myten om att alla andra får. De flesta föräldrar säger nej till bjuda och köpa ut.

 

Källa: TÄNK OM

 

Folkhälsomyndigheten är initiativtagare till TÄNK OM och arbetet sker i samverkan med Systembolaget, Polisen och Länsstyrelsen. Runt om i landet är kommuner och andra frivilligorganisationer också engagerade. Syftet med TÄNK OM är att sprida kunskap till föräldrar om tonåringar och alkohol. Det övergripande målet för TÄNK OM är att minska tillgängligheten av alkohol för tonåringar.

 

Läs mer på TÄNK OM:s hemsida.

Produktion Cityweb