Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Ansvar vid översvämningar 

Äger du en fastighet eller funderar du kanske på att köpa hus? Vet du vad du som fastighetsägare har för ansvar när det kommer till översvämning? Eller vad kommunen ansvarar för? 

Dagens klimatförändringar ger oss bland annat en ökad nederbörd och därmed ökade flöden i vattendrag och en stigande havsnivå. Översvämningar till följd av kraftig nederbörd förekommer då och då. Ingen har väl glömt sommarens regnmängder som ställde till stora bekymmer för såväl individer som samhället i stort i Halland. 

Länsstyrelsen i Hallands län har tagit fram en broschyr som tar upp ansvarsfördelningen mellan olika aktörer i samhället men också konkreta tips för skyddsåtgärder och råd inför fastighetsköp. Broschyren kan du ladda ned här:  Ansvar vid översvämning.pdf


Vid det kraftiga regnandet i somras behövde Trygghetsteamet ta sig med båt till en av kunderna med trygghetslarm. Brandmännen Morgan och Magnus hjälpte sin kollega undersköterskan Carina att komma fram och tillbaka. 

Produktion Cityweb