Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Antalet dödsbränder minskar

För andra året i rad visar statistiken att antalet dödsbränder minskar. Under 100 personer har omkommit i brand, vilket är positiva siffror. Det bästa skulle så klart vara att ingen omkom i en brand. 

Det är ännu för tidigt att säga om trenden är fortsatt nedåtgående eller vad den stora skillnaden föregående år beror på. 
- Vårt mål är att de oönskade händelserna ska minska och därmed också att antalet bränder ska minska, säger Mattias Norling, kvalitetsutvecklare vid Räddningstjänsten Väst. 

Det andra av tre mål för Räddningstjänsten Väst är att den enskildes förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser ska öka. Detta innebär bland annat att den enskilde, det vill säga våra kommuninvånare, ska veta hur de ska agera vid en brand - hur används pulversläckaren? Eller brandfilten? 

- Vi tycker att grunden för ett bra brandskydd i hemmet är en fungerande brandvarnare, en brandfilt och en sexkilos pulversläckare, fortsätter Mattias. Med dessa tre kommer man långt, men man måste veta hur man ska använda dem. 

Det är också viktigt att man funderar igenom hur man sätter sig i säkerhet i händelse av brand, att man har en utrymningsstrategi även hemma. Prata med varandra och bestäm en återsamlingsplats. 

Om du har några frågor eller funderingar om just brandskydd i hemmet bistår vi gärna med det. Vi hjälper er gärna - men helst inte med blåljusen på - så hellre förebyggande. Kontakta oss på 010-219 30 00. 

Läs mer om dödsbränderna som minskar på MSB:s hemsida
Produktion Cityweb