Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Hantera gasol på ett säkert och korrekt sätt 

Många av oss har stor respekt för gasol och hanteringen av den. Gasolen i sig är inte giftig men den är mycket brandfarlig. Gasen tränger dessutom undan syre i slutna utrymmen vilket kan leda till syrebrist i hjärnan. Vårt bästa tips är att lära sig hantera gasolen rätt.  

Att hantera gasolen på ett säkert sätt är viktigt för att undvika ett tillbud. På gasolflaskan finns en säkerhetsventil som förhindrar att den sprängs vid en brand. För att den ventilen ska fungera korrekt ska du alltid hantera och förvara flaskan ståendes, både vid transport och vid själva användningen. 

Ha för vana att täthetsprova installationen vid byte eller minst en gång om året. En läckindikator bör vara monterad efter reduceringsventilen. När du gör kontrollbesiktning av husvagnen eller husbilen kan du be dem se över din anläggning där. Vid frågor kan du också vända dig till din husvagnsklubb eller återförsäljare. 

Tyvärr inträffar ett antal olyckor varje år under campingsäsongen som har med gasolhanteringen att göra. Brandförloppet i en husvagn eller en husbil är oerhört snabbt vilket gör att när räddningstjänsten kommer till platsen är det många gånger för sent. Vi kommer gärna till campingar och pratar säkerhet och hur man kan förebygga olika risker men det gör vi helst utan blåljus! Se över din gasolinstallation och fira en säker semester! 

Läs mer om hantering av gasol på dinsakerhet.se Produktion Cityweb