Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Studentflak och festligheter 

Sjung om studentens lyckliga dag, låtom oss fröjdas i ungdomens vår!
Än klappar hjärtat med friska slag och den ljusnande framtid är vår! 

Snart är studenten här och förberedelserna pågår säkert för fullt. Normalt sett är det inte tillåtet att åka på släp eller flak. Vid vissa tillfällen - som studentfirande - kan korta tillfälliga transporter vara okej men det finns säkerhetsregler som måste vara uppfyllda. 

De krav som finns hittar du på Transportstyrelsens hemsida. Polisen delar med sig av tips till flakvärdar via sin hemsida - bra tips för ett säkert firande! 

Kortegevägen i Varberg 
Då Västra Vallgatan byggs om i Varberg är kortegevägen något förändrad. 
Se bifogad pdf för karta över vägen:  Studentkortegeväg Varberg 2015.pdf

Polisen finns på plats för att underlätta framkomligheten. 

Till alla studenter - Ha en fantastisk dag och lycka till i framtiden! 

Bild: Polisen

Produktion Cityweb