Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Utbildning av direktionen

I dag har vår direktion fått en utbildning i och om Räddningstjänsten Väst. Johan Hermelin höll i utbildningen som genomfördes under en dag. 

Syftet med utbildningen är att vår politiska ledning, direktionen, ska ha en god insyn och större förståelse för vår verksamhet och det arbete vi utför. Genom att ge dem utbildning kan de ta rätt och bättre beslut.  

Utbildningens innehåll är allt från budgetprocess och vision till mål och verksamhetsinriktning för förbundet. 


Direktionens ledamöter är politiker från Varbergs och Falkenbergs kommuner. Några av dem som sitter i dagens direktion satt också med i den förra. Ordföranden, Tore Holmefalk, kommer från Falkenberg. 

Direktionens ledamöter är: 
Tore Holmefalk (C), ordförande
 Vivi-Anne Karlsson (S), vice ordförande
Jan Dickens (S)
Rie Boulund (M)
Martin Svensson (M)
Stefan Stenberg (C)
Elisabet Karlsson (Fp)
Björn Bengtsson (S)
Daniel Bernhardt (Kd)
Anders Friebe (S)
Johan Rosander (Mp)
Tobias Carlsson (Fp)

Produktion Cityweb