Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Eldningsförbudet upphävt 

På grund av den senaste tidens regnande har risken för brand i skog och mark minskat. Enligt SMHI är den fortsatta brandriskprognosen låg. Risken för brand i skog och mark är därför så pass liten att det inte motiverar ett fortsatt eldningsförbud. 

Med stöd av 2 kap. 7 § förordningen om (2003:789) om skydd mot olyckor har Varbergs och Falkenbergs kommuner i dag, 2016-06-30, beslutat att med omedelbar verkan häva rådande eldningsförbud. 

Vi påminner dock om att eldning alltid sker under eget ansvar och på egen risk! 
Produktion Cityweb