Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Samövning med räddningsdykarna från Halmstad

På stationen råder lugn och det dagliga arbetet rullar på när larmsignalen plötsligt ljuder genom lokalerna på stationen. ”- Drunkning kommunalt vatten, Varbergs hamn”. Genast blir det mer aktivt, i korridoren hör man snabba steg och någon som ropar; hoppa i ytbärgardräkterna! 

Denna gång är larmet bara en övning men tempot finns där och meningen är att öva fullt ut, att göra det så autentiskt som möjligt. Det som är speciellt med denna övning är att räddningsteamet i Varberg övar tillsammans med räddningsdykarna från Halmstad. Vid ett drunkningstillbud larmas dykarna från Halmstad samtidigt som vårt team. Räddningstjänsten Väst utför ytlivräddning vilket innebär att våra medarbetare inte går under ytan. Räddningsdykarna dyker ner till 40 meters djup och vi har ett avtal med dem gällande just drunkningstillbud.

Innan den praktiska delen av övningen drar igång är det en samling i lektionssalen där de olika aktörerna berättar om sina respektive organisationer; vad de gör, hur de gör och vilken materiel de har att tillgå. 
Nu under försommaren är det två team i respektive organisation som fått genomföra övningen och till hösten är det de resterade tre teamens tur. 

Räddningsdykarna samövar med en avtalskommun per år. Det är viktigt att öva tillsammans, att se varandras organisation, arbetssätt och förmågor. För dykarna är det ett extra plus att de får dyka på nya platser som de inte känner till lika väl som sina ”hemmavatten” i Halmstad. 

Tillbaka till stationen och larmet. Teamet från Varberg förbereder två ytbägare och tar sig snabbt upp i bilen och styr mot hamnen. I bilen fortsätter ytbägarna att klä sig och förbereda sig inför kommande uppgifter. SOS Alarm går ut med information om händelsen – en förbipasserande har sett en bil åka över kajkanten, i den fanns en familj. Alltså flera personer i vattnet. Styrkeledaren får kontakt med räddningsdykarna och får information om att de är på väg mot Varberg. 

Väl framme i hamnen får teamet i Varberg möte på platsen och kommer snabbt fram till stället där bilen kört över kanten. Ytbägarna kommer snabbt i vattnet och tittar efter personer eller andra tecken på att bilen finns i närheten. Att se efter luftbubblor var ett tips som gavs i samband med samlingen tidigare. 

Efter en stund kommer dykarna till platsen och de är snabba ner i vattnet. Strax efter att de kommit i vattnet hörs dykskötarna säga; 
- Dykare 1 har lämnat ytan! 
- Dykare 2 har lämnat ytan! 

Dykarna har en varsin dykskötare som sköter sambandet mellan dem och tillser att de har luft. 

- En person funnen, dykare 1 på väg upp, hörs dykskötaren ropa. 

På ytan är ytbärgarna förberedda för att ta emot personen och sedan få upp personen på kajen. Personalen på kajen förbereder för att ta emot där. Det är fascinerade att se samspelet mellan de olika aktörerna och rollerna. Alla arbetar mot samma mål - att hitta och ta upp de nödställda ur vattnet. 

Båda övningstillfällena gick bra och alla är samstämmiga om att det är nyttigt och roligt att öva tillsammans. Samövning ger erfarenhet, kunskap och tillfälle att reflektera. Något som är värdefullt den dagen det är ett skarpt larm. 


Samarbete för att så snabbt som möjligt komma ner i vattnet. 


Ett.. Två.. Tre.. Hopp!


En nödställd på väg upp. 


Förberedelser för dykare. Simfötterna ska på. 


Dykare redo att hoppa i. 


Dykskötarna på kajen sköter sambandet mellan dykarna och tillser att de har luft. 


Efter övningen är det genomgång för att gå igenom övningen, vad som funkade bra och vad som kan utvecklas. 

Vill du se fler bilder kan du kika på vår Facebook-sida
Produktion Cityweb