Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Peppar peppar 1/10-2013

Hur gör vi vardagen säkrare för äldre? Hur uppmärksammar vi problematiken kring att äldre är mer olycks- och skadedrabbade än andra? Jo, den 1 oktober på FN:s internationella äldredag sätts äldres säkerhet i fokus.
Kampanjen återkommer årligen och inriktar sig på att synliggöra risker i vardagen och åtgärder för att förebygga olyckor och skador. Nytt för i år är att Aktiv mot brand-kampanjen blir en del av upplägget. Syftet med Aktiv mot brand är att minska antalet bostadsbränder och där är seniorer en prioriterad målgrupp. Läs mer på Msb:s hemsida

 

Vi på RVäst uppmärksammar dagen genom att erbjuda seniorer en spännande förmiddag på stationerna i Varberg och Falkenberg. 

Se inbjudan för mer information: A3 affish.pdf

Produktion Cityweb