Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Upphävande av eldningsförbud

Bakgrund

På grund av den senaste tidens regnande inom Varbergs kommun och i Falkenbergs kommun, har risken för brand i skog och mark minskat. Risken för brand i skog och mark är därför så pass liten att det inte motiverar ett fortsatt eldningsförbud.

 

Juridisk grund

Beslutet om förbud mot eldning utomhus och dess upphävande är föreskrivet med stöd av 2 kap 7 § Förordningen om skydd mot olyckor (SFS2003:789). Företrädare för Varbergs kommun och Falkenbergs kommun är förbundsdirektören, eller enligt delegationsbestämmelser tjänstgörande chef i beredskap.

 

Beslut om upphävande

Förbundsdirektören har 2013-08-12 beslutat om att det tidigare förbudet mot eldning utomhus inom Varbergs kommun och Falkenbergskommun (beslut från 2013-07-18, Diarienr 2013-001283), upphör att gälla.

 

Beslutsfattare:

Berndt Karlsson.

Tjänstgörandechef i beredskap.

Produktion Cityweb