Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Trygg i Varberg

Nätverket Trygg i Varberg (TiV) - vi samverkar för trygghet och hälsa

Folkhälso- och trygghetsarbetet sker inom respektive förvaltning och samordnat genom TiV, som är ett nätverk tillsatt av Folkhälso- och trygghetsrådet. Arbetet med en socialt hållbar utveckling är en ständigt pågående process och TiV är en motor i det kommunövergripande samarbetet. Fokus ligger på det främjande och förebyggande arbetet, riktade till såväl barn och unga som till seniorer. Medlemmarna som ingår utses av respektive förvaltningschef eller motsvarande. 

Vi ingår i Trygg i Varberg 
Karin Nilsson, utvecklingsledare, Räddningstjänsten Väst, samordnare för TiV tfn: 010-219 30 42, mobil: 070-268 85 02 karin.nilsson@rvast.se

Richard Hiller, kommunpolis, Lokalpolisområde Varberg
Tfn: 010-566 02 60, mobil: 070-296 97 20, richard.hiller@polisen.se 

Tina Wallin, utvecklingsstrateg, Kultur- och fritidsförvaltningen,
tfn: 070-811 57 59, kristina.wallin@varberg.se

Martina Wetterstrand, verksamhetschef elevhälsan, Barn- och utbildningsförvaltningen tfn: 070-840 06 75, martina.wetterstrand@varberg.se

Matthew Wallace Wolcott, biträdande rektor, Barn- och utbildningsförvaltningen tfn: 070-568 84 36, matthew.wallace.wolcott@varberg.se

Sophia Croona, strateg för social hållbarhet, Region Halland
tfn. 072-171 56 25, sophia.croona@regionhalland.se

Ronny Andersson, säkerhetssamordnare, Räddningstjänsten Väst
tfn: 010-219 30 14, ronny.andersson@rvast.se

Annika Eklöv, fysisk planerare, Stadsbyggnadskontoret 
tfn: 0340-881 54, annika.eklov@varberg.se

Frida Niméus, enhetschef, Räddningstjänsten Väst
tfn:010-219 30 22, frida.nimeus@rvast.se

Andreas Lindqvist, landskapsarkitekt, Hamn- och gatuförvaltningen, 
tfn: 0340-882 73, andreas.lindqvist@varberg.se

Susanne Bergenheim, utvecklingsledare, Socialförvaltningen, 
tfn: 073-388 19 73, susanne.bergenheim@varberg.se

En kan inte göra allt. 
Alla kan göra något. 
Tillsammans kan vi göra mycket!

Kontakt
Vid frågor kontakta Karin Nilsson, utvecklingsledare och samordnare
telefon 010-219 30 42
Överrenskommelse
Här finner du överrenskommelse mellan polis och kommun 2016-2017
Produktion Cityweb