Till dig som arbetsgivare

Med en medarbetare som är brandman i beredskap får du en professionell livräddare i verksamheten. Du visar dessutom ansvar och engagemang för ett säkrare närsamhälle. Det är värt mycket – men kostar dig ytterst lite.

Att vara brandman i beredskap innebär att man träder in i sin roll som brandman när larmet gå. Det innebär att du som arbetsgivare får vara utan henne eller honom vid larm och vid vissa utbildningar, men du får också mycket tillbaka.

Räddningstjänsten Väst står för arbetstidskostnaderna vid utbildning och konkret räddningsarbete. På en mindre ort försvinner en arbetstagare i genomsnitt en timme per beredskapsvecka under dagtid (måndag - fredag) på larm. Övning sker på kvällar och helger, utöver det viks någon heldag per år åt utbildning och övning.

Att ha en brandman i verksamheten

En brandman i beredskap är en resurs vid akuta händelser, exempelvis vid personskador, sjukdomsfall, bränder och andra olyckor men också en resurs för att bedöma olika risker som gör att bränder och andra olyckor lättare kan förebyggas.

Kunskapsområden

Det här är de områden som en brandman i beredskap har kunskaper inom och som kan ge ett mervärde till dig som arbetsgivare!

  • Systematiskt brandskyddsarbete: företagens ansvar
  • Utbildare: Beredskapsbrandmannen kan genomföra brandskyddsutbildningar för er verksamhet.
  • Prehospitalt akut omhändertagande: omhändertagande av skadad eller sjuk person enligt L-ABCDE principen, hjärt- och lungräddning (HLR) av vuxen och av barn, allmän skadelära.
  • Psykosocialt omhändertagande: krishantering, människors reaktioner vid olyckor, kamratstöd
  • Brand: grundläggande brandteori, brandförlopp, inomhusbrand, riskbedömning, dörrforcering, rökdykning, räddning av nödställd, brandspridning, brandcellsindelning, brandsläckning, brandvattenförsörjning, släckmedel, handbrandsläckare, utomhusbrand, vatten- och skumsläckning
  • Brandskyddsinformation: den enskildes ansvar, brandskydd i hemmet, metoder och materiel för att förebygga brand
  • Farliga ämnen: risker och egenskaper, indikering, begränsningsåtgärder, skyddsutrustning, sanering av skadad person
  • Arbetarskydd: risker i arbetet, hälsorisker, säkring av olycksplats

När behöver medarbetaren vara frånvarande?

Följande utbildningar kräver längre frånvaro från huvudarbetsgivaren. Vi står för alla kostnader när det gäller arbetstiden för utbildning.

Preparandutbildningen

Denna utbildning genomförs dagtid av oss under två veckor och ger grundläggande kunskaper för att kunna arbeta som brandman i beredskap. Preparandutbildning är ett krav för att kunna antas till Grundkurs för räddningsinsats.

Räddningsinsats

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för denna del av utbildningen. Kursupplägget består av sju veckor, fördelad på tre delar. Första och sista delen är platsbunden och mellandelen är en distansutbildning som medarbetaren gör hemifrån på sin fritid.

Vid larm

Till vardags kommer medarbetaren behöva vara frånvarande vid larm under beredskapsveckor som är var tredje-fjärde vecka, exempelvis måndag till måndag.

Det kan förekomma ytterligare utbildning som kräver kortare frånvaro vid enstaka tillfällen.

Brandskyddsutbildningar på arbetsplatsen

Att ha en brandman i beredskap i er organisation innebär också att han eller hon kan hålla i en brandskyddsutbildning för er på er arbetsplats.

I väntan på att beredskapsbrandmannen blir rustad för att hålla i utbildningen så kan vi även erbjuda en digital version av brandskyddsutbildning. Ni får så klart behålla den digitala versionen så länge ni har beredskapsbrandmannen anställd.

Senast publicerad: