Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

När kommer medarbetaren behöva vara frånvarande?

Följande utbildningar kräver längre frånvaro från huvudarbetsgivaren. Vi står för alla kostnader när det gäller arbetstiden för utbildning.

 

Preparandutbildningen
Denna utbildning genomförs dagtid av oss under två veckor och ger grundläggande kunskaper för att kunna arbeta som brandman i beredskap. Preparandutbildning är ett krav för att kunna antas till Grundkurs för räddningsinsats.

 

Räddningsinsats

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för denna del av utbildningen. Kursupplägget består av sju veckor, fördelad på tre delar. Första och sista delen är platsbunden och mellandelen är en distansutbildning som medarbetaren gör hemifrån på sin fritid.

 

Vid larm

Till vardags kommer medarbetaren behöva vara frånvarande vid larm under beredskapsveckor som är var tredje-fjärde vecka (exempelvis måndag till måndag).

 

Det kan förekomma ytterligare utbildning som kräver kortare frånvaro vid enstaka tillfällen.

Produktion Cityweb