Delar av personalstyrkan samlade framför grinden

Lediga tjänster

Räddningstjänsten Väst är en arbetsplats med många möjligheter och en mängd olika kompetenser! Våra medarbetare är allt från brandingenjörer och ekonom till brandmän och larmoperatörer. Vill du vara med och bidra i vårt arbete med att skapa ett tryggare samhälle i Varberg och Falkenberg?

Räddningstjänsten Väst är ett kommunalförbund vars uppgift är att verka för skydd mot olyckor inom Varbergs och Falkenbergs kommuner. Vårt uppdrag är att ansvara för kommunal räddningstjänst samt förebyggande skydd mot olyckor enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Vi vill och strävar efter att vara en räddningstjänst för alla där vi bejakar mångfald och olikheter. Vi ser att detta är något som berikar och utvecklar oss. Att vi speglar samhället gör oss till en bättre samhällsaktör.

Senast publicerad:

Lediga tjänster

Brandmän i beredskap till våra räddningsstationer runt om i kommunerna.

Senast publicerad: