Delar av personalstyrkan samlade framför grinden

Lediga tjänster

Räddningstjänsten Väst är en arbetsplats med många möjligheter och en mängd olika kompetenser! Våra medarbetare är allt från brandingenjörer och ekonom till brandmän och larmoperatörer. Vill du vara med och bidra i vårt arbete med att skapa ett tryggare samhälle i Varberg och Falkenberg?

Räddningstjänsten Västs huvuduppdrag är att verka för skydd mot oönskade händelser. Vi verkar inom ett brett område, allt från traditionell räddningstjänst som skadeavhjälpande resurs till främjande och förebyggande arbete i form av trygghetsskapande insatser i såväl skola som på arbetsplatser. Vi håller utbildningar för företag och privatpersoner, tillsammans med bland andra polisen arbetar vi med anti-langning och grannsamverkan samt att vi stödjer Varbergs och Falkenbergs kommuner med krisberedskap och mycket mer.

Senast publicerad:

Lediga tjänster

Brandmän i beredskap till våra räddningsstationer runt om i kommunerna.

Senast publicerad: