LIA - Lärande i arbete

Går du utbildningen i Skydd mot olyckor (SMO) för att bli brandman? Eller utbildar du dig till brandingenjör eller något annat inom exempelvis beredskaps- och säkerhetssamordning? Då är du välkommen att göra din praktik hos oss på Räddningstjänsten Väst.

Räddningstjänsten Väst tar emot elever varje termin och vår målsättning är att du ska få en så givande praktik som möjligt.

LIA betyder lärande i arbete och innebär att en del av din utbildning är förlagd på en arbetsplats, i det här fallet hos oss på Räddningstjänsten Väst. Under LIA får du knyta ihop och tillämpa de kunskaper och erfarenheter du fått från skolan. Du får stöd av våra handledare och tillsammans gör vi ett upplägg som är anpassat till dina studier, men som också speglar vår verklighet. Bland annat får du möjlighet att följa med på larm och observera arbetet ute på skadeplats.

Välkommen att göra din LIA hos oss!

Senast publicerad:

Senast publicerad: