Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

LIA - RUB (Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer)

När du läser utbildningen Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB) ingår det två tillfällen för praktik, lärande i arbete. Det första tillfället är tre veckor under våren respektive tre veckor under hösten. Syftet med praktiken är att få en inblick i räddningstjänsten som organisation och verksamhet men också insyn i brandmansyrket.

Vi tar emot två RUB-elever under båda perioderna. Praktiken genomförs främst i Varberg men finns även möjlighet att genomföra delar av praktiken i Falkenberg. Under den första praktiken-perioden om tre veckor får du en introduktion till brandingenjörs-/inspektöryrket. Du kommer få följa våra brandingenjörer/inspektörer under dagtid och hänga med dem i det dagliga arbetet. Du kommer även finnas möjligheten att följa med på larm, både med räddningsteamen samt befäl.

Under de sex veckorna kommer du få en djupare insyn i brandingenjörens
/inspektörens arbete och vår enhet; Samhällsskydd. Du följer med våra ingenjörer/inspektörer men det kommer även finnas möjlighet att följa våra räddningsteam och arbeta tillsammans med dem i det dagliga operativa arbetet. Det kommer även finnas möjlighet för övernattning om så önskas.

Vi arbetar för och strävar efter ett tryggt samhälle för alla. För att nå detta arbetar vi både främjande och förebyggande i det ”breda uppdraget”. Hos oss finns en mängd olika kompetenser och här finns en mångfald som inte finns hos ”traditionella” räddningstjänster. I vårt främjande och förebyggande arbete utför vi bland annat tillsyner (myndighetsutövning), hembesök och olika informations- eller trygghetsskapande aktiviteter där vi möter allmänheten. Under dina sex veckor vill vi ge dig en inblick i alla våra verksamhetsdelar för att du ska få se vår helhet.

För din tid hos oss har vi en plan men vi är också lyhörda för dina önskemål och vi för gärna en dialog med dig utifrån dessa för att du ska få en så bra praktik som möjligt. Praktiktiden är till för dig, för att du ska utvecklas och växa i din roll inför din framtida yrkeskarriär och där är vi mer än gärna behjälpliga!


Vi arbetar för och strävar efter ett tryggt samhälle för alla.
Kontakt
Frida Niméus
Enhetschef
Telefon: 010- 219 30 00
frida.nimeus@rvast.se

Frida Niméus (enhetschef för Samhällsskydd) är ansvarig och kontaktperson för RUB-praktiken. Till sin hjälp har hon David Säll (brandingenjör). 
 
Produktion Cityweb