Mattias Florin, arbetsledare

Arbetsledare Mattias

Yrke:Arbetsledare för ett räddningsteam i Falkenberg

Namn: Mattias Florin

Bakgrund: Först deltidsbrandman, brandman, Räddningsledare A

Hur ser ett vanligt arbetspass ut?

Först på morgonen är det skiftavlösning där jag pratar med avgående arbetsledare. Jag får information om något hänt, om något ska återställas, lagas eller fixas och så vidare. Därefter sitter jag tillsammans med teamet och ser över dagen, vem som har vilken roll och vad vi ska göra. Det kan vara utbildning eller något företagsbesök.

Som arbetsledare är jag brandmännens närmsta arbetsledare och chef. Jag ska leda och utveckla teamet. Jag har hand om sjukskrivningar och byten och är arbetsgivarens representant gentemot brandmännen.

Som arbetsledare har jag planeringsansvar, där jag ska tillse att övningar blir gjorda, att respektive individ upprätthåller kompetensen och att övningstimmarna blir rätt. Vi har ju exempelvis två varma och två kalla rökdykningar per år som vi ska göra för att upprätthålla vår rökdykarkompetens.

Jag hanterar avvikelser, leder möten med teamet och det åligger mig att förmedla information till dem.

Vid en olycksplats är det jag som styr och fördelar arbetet. Beroende på hur det ser ut på platsen kan det vara jag som samverkar med andra, exempelvis ambulans och polis.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det är mycket som är bra! Jag gillar att hjälpa mina medmänniskor, det är ett fritt arbete med stor variation. För mig är det bra arbetstider och jag tycker att vi kan påverka och styra vårt dagliga upplägg till stor del. Vi har en väldigt bra gemenskap i teamet, det är som en familj.

Vem skulle du säga att detta passar/vilken typ av person?

Någon med social kompetens som är lugn och metodisk i sitt sätt att vara. Man behöver vara initiativtagande och kunna tänka själv.

Hur arbetar du för att nå vår vision - ett tryggt samhälle för alla?

Vi försöker vara ute och visa oss bland kommuninvånarna. Vi knackar på hemma hos folk genom våra hembesök men vi är också med på olika event och evenemang, öppet hus och andra informationsinsatser. Det brukar vara uppskattat att vi är med på olika evenemang, det är många som kommer fram och ställer frågor. Genom att vi är ute är vi tillgängliga för kommuninvånarna och jag upplever att det är bra och positivt!

Senast publicerad:

Senast publicerad: