David Säll, brandingenjör

Brandingenjör David

Yrke: Brandingenjör

Namn: David Säll

Bakgrund: Brandingenjör Luleå tekniska universitet, Brandkonsult, RUB

Hur ser ett vanligt arbetspass ut?

Det första jag gör på morgonen är att kolla mejlen samt strukturerar upp dagen tillsammans med en kopp kaffe. En vanlig dag har jag minst ett möte som jag börjar förbereda mig inför. Det kan vara allt mellan ett enhetsmöte med mina kollegor på samhällsskydd till en tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor.

Som brandingenjör på Räddningstjänsten Väst har jag en väldigt bred roll. Jag tillsammans med andra brandingenjörer arbetar under enheten Samhällsskydd där vi ingår i ett team som har ett gemensamt mål; att främja en god hälsa och trygghet hos befolkningen i våra två kommuner. Några av de arbetsuppgifterna som jag stöter på under veckan är tillsyner enligt LSO, tillståndsansökningar för LBE, rådgivning, operativa frågor med mera. Jag ingår även i en operativ roll som YB (IC) där jag påbörjar min tjänst sommaren 2021.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa är variationen. Ingen dag är den andra lik. Ena dagen kan det vara att man delegerar uppgifter på en olycksplats, ingår i en övning eller att man är ute på en tillsyn på en verksamhet. Summering är att jag som person försöker skapa ett tryggare samhälle oavsett om det är förebyggande eller försöka göra situationen bättre vid en olycka.

Vem skulle du säga att detta passar/vilken typ av person?

En person som är social, lugn och metodisk. Eftersom arbetet är väldigt varierande gäller det att personen även tar eget initiativ och strukturerar sin egen dag.

Hur arbetar du för att nå vår vision - ett tryggt samhälle för alla?

Genom att bemöta varje person lika, oavsett om det är på en olycksplats eller om det är i en verksamhetslokal. Jag försöker hålla mig uppdaterad på den nya informationen som tillkommer i form av ny lagstiftning eller nya metoder och tekniker. På sådant vis kan jag alltid ha ett professionellt bemötande.

Tillsammans så kan vi skapa ett tryggare samhälle.


Senast publicerad:

Senast publicerad: