Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Till dig som arbetsgivare

Med en medarbetare som är brandman i beredskap får du en professionell livräddare i verksamheten. Du visar dessutom ansvar och engagemang för ett säkrare närsamhälle. Det är värt mycket – men kostar dig ytterst lite. 


Att vara brandman i beredskap innebär att man träder in i sin roll som brandman ”när larmet går”. Det innebär att du får vara utan henne eller honom vid larm och vid vissa utbildningar, men du får också mycket tillbaka. Vi står för kostnader när det gäller arbetstiden för utbildning och konkret räddningsarbete. På en mindre ort försvinner en arbetstagare i genomsnitt en timme per beredskapsvecka under dagtid (mån-fre) på larm. Övning sker på kvällar och helger, utöver det viks någon heldag per år åt utbildning och övning.


En utbildad brandman i er verksamhet

En brandman i beredskap är en resurs vid akuta händelser, exempelvis vid person-skador, sjukdomsfall, bränder och andra olyckor men också en resurs för att bedöma olika risker som gör att bränder och andra olyckor lättare kan förebyggas.


Brandskyddsutbildningar

 Att ha en brandman i beredskap i er organisation innebär också att han eller hon kan hålla i en brandskyddsutbildning för er på er arbetsplats.


I väntan på att beredskapsbrandmannen blir rustad för att hålla i utbildningen så kan vi även erbjuda en digital version av brandskyddsutbildning. Ni får så klart behålla den digitala versionen så länge ni har beredskapsbrandmannen anställd.

 

Det här är de områden som en brandman i beredskap har kunskaper inom och som kan ge ett mervärde till dig som arbetsgivare!

 

• Systematiskt brandskyddsarbete: företagens ansvar

• Utbildare: Beredskapsbrandmannen kan genomföra brandskyddsutbildningar för er verksamhet.

• Prehospitalt akut omhändertagande: omhändertagande av skadad eller sjuk person enligt L-ABCDE principen, hjärt- och lungräddning (HLR) av vuxen och av barn, allmän skadelära.

• Psykosocialt omhändertagande: krishantering, människors reaktioner vid olyckor, kamratstöd

• Brand: grundläggande brandteori, brandförlopp, inomhusbrand, riskbedömning, dörrforcering, rökdykning, räddning av nödställd, brandspridning, brandcellsindelning, brandsläckning, brandvattenförsörjning, släckmedel, handbrandsläckare, utomhusbrand, vatten- och skumsläckning

• Brandskyddsinformation: den enskildes ansvar, brandskydd i hemmet, metoder och materiel för att förebygga brand

• Farliga ämnen: risker och egenskaper, indikering, begränsningsåtgärder, skyddsutrustning, sanering av skadad person

• Arbetarskydd: risker i arbetet, hälsorisker, säkring av olycksplats


Läs mer om vilka utbildningar och när arbetstagaren behöver vara borta från sin huvudarbetsgivare här.

Produktion Cityweb