Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Till dig som arbetsgivare

Med en medarbetare som är brandman i beredskap får du en professionell livräddare i verksamheten. Men även en viktig resurs för att förebygga olyckor och andra händelser som kan få konsekvenser för företaget och dess medarbetare. Du visar dessutom ansvar och engagemang för ett säkrare närsamhälle. Det är värt mycket – men kostar dig ytterst lite.

 

Att vara brandman i beredskap innebär att man träder in i sin roll som brandman ”när larmet går”. Det innebär att du får vara utan henne eller honom vid larm och vid vissa utbildningar, men du får också mycket tillbaka. Vi står för alla kostnader när det gäller arbetstiden för utbildning och konkret räddningsarbete. På en mindre ort försvinner en arbetstagare i genomsnitt en timme per beredskapsvecka under dagtid (mån-fre) på larm. Övning sker på kvällar och helger, utöver det vigs en heldag per år åt utbildning och övning.

 

Det här är några av de områden som en brandman i beredskap har kunskaper inom – och som kan ge ett mervärde till dig som arbetsgivare!

  • Systematiskt brandskyddsarbete: företagens ansvar.
  • Utbildare: Beredskapsbrandmannen kan utbilda personalen i brand och sjukvård (exempelvis hjärt- och lungräddning).
  • Sjukvårdsutbildning
  • Psykosocialt omhändertagande: krishantering, människors reaktioner vid olyckor, kamratstöd.
  • Brand: grundläggande brandteori, brandförlopp, inomhusbrand, riskbedömning. 
  • Brandskyddsinformation: den enskildes ansvar, brandskydd i hemmet, metoder och materiel för att förebygga brand.
  • Farliga ämnen: risker och egenskaper, indikering, begränsningsåtgärder, skyddsutrustning, sanering av skadad person.
  • Arbetarskydd: risker i arbetet, hälsorisker, säkring av olycksplats.

 

Läs mer om vilka utbildningar och när arbetstagaren behöver vara borta från sin huvudarbetsgivare här.

Produktion Cityweb