LIA-information RUB

När du läser Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB) är det två LIA-tillfällen, tre veckor på våren och tre veckor på hösten. Syftet med praktiken är att få en inblick i räddningstjänsten som organisation och verksamhet men också i brandmansyrket.

Räddningstjänsten Väst tar emot två RUB-elever under båda perioderna. Praktiken genomförs främst i Varberg men det finns möjlighet att genomföra delar av praktiken i Falkenberg.

Under din LIA-period (sex veckor) får du en djupare insyn i brandingenjörens/inspektörens arbete och får följa med på deras uppdrag. Det kommer finnas möjlighet att följa våra räddningsteam, samt befäl, och arbeta tillsammans med dem i det dagliga operativa arbetet. Det finnas möjlighet till övernattning om så önskas.

Vi arbetar för och strävar efter ett tryggt samhälle för alla och för att nå detta arbetar vi både främjande och förebyggande. I vårt främjande och förebyggande arbete utför vi bland annat tillsyner (myndighetsutövning), hembesök samt olika informations - och trygghetsskapande aktiviteter där vi möter kommuninvånarna. Under dina sex veckor vill vi ge dig en inblick i alla verksamhetsdelarna.

För att du ska få en så bra praktiktid som möjligt har vi en planering för denna, men självklart är vi lyhörda för dina önskaemål. Praktiktiden är till för dig, för att du ska utvecklas och växa i din roll inför din framtida yrkeskarriär och där är vi mer än gärna behjälpliga!

Senast publicerad:

Kontakt

Frida Niméus
Enhetschef
Telefon: 010- 219 30 00
frida.nimeus@rvast.se

Senast publicerad: