LIA-information SMO

När du läser utbildningen Skydd mot olyckor (SMO) ingår det två tillfällen för praktik, lärande i arbete. Det första tillfället är om två veckor och det andra om femton veckor. Syftet med praktiken är att få en inblick i räddningstjänsten som organisation och verksamhet men också insyn i brandmansyrket.

Vi tar emot LIA-elever under båda perioderna. Praktiken genomförs på våra stationer i Varberg eller Falkenberg. Under den första praktikperioden om två veckor får du en introduktion till brandmannayrket. Första vecka är en introduktion och du går dagtid. Den andra veckan kommer du följa ett av våra operativa team under dag, kväll och nattpass. Du övar tillsammans med teamet och åker med dem på eventuella larm.

Under de femton veckorna kommer du få en djupare insyn i brandmannayrket och vår verksamhet. Du följer ett av våra operativa team och arbetar tillsammans med dem i det dagliga operativa arbetet.

Vi arbetar för och strävar efter ett tryggt samhälle för alla. För att nå detta arbetar vi både främjande och förebyggande i det ”breda uppdraget”. Hos oss finns en mängd olika kompetenser och här finns en mångfald som inte finns hos ”traditionella” räddningstjänster. I vårt främjande och förebyggande arbete utför vi bland annat tillsyner (myndighetsutövning), hembesök och olika informations- eller trygghetsskapande aktiviteter där vi möter allmänheten. Under dina femton veckor vill vi ge dig en inblick i alla våra verksamhetsdelar för att du ska få se vår helhet.

För din tid hos oss har vi en plan men vi är också lyhörda för dina önskemål och vi för gärna en dialog med dig utifrån dessa för att du ska få en så bra praktik som möjligt. Praktiktiden är till för dig, för att du ska utvecklas och växa i din roll inför din framtida yrkeskarriär och där är vi mer än gärna behjälpliga!

Senast publicerad:

Kontakt

Mikael Svensson
Enhetschef
Telefon: 010-219 30 00
E-post: rvast@rvast.se

Senast publicerad: