Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Brandingenjör Agnes

Yrke: Brandingenjör
Namn: Agnes Broholm
Bakgrund: Uppväxt i Hjo, flyttade till Skåne för studier 2014. Idag bor jag i Göteborg och jobbar på RVäst sedan januari 2019. Jag har läst brandingenjör, RUB och SMO.

Hur ser ett vanligt arbetspass ut?
Jag brukar börja med en kopp te och en svara-på-osvarade-mail-stund. Därefter kan dagen börja! Mina huvudsakliga arbetsuppgifter har med förebyggande brandskyddsarbete att göra. För närvarande jobbar jag mycket med att granska plan- och bygghandlingar då vi är remissinstans som sakkunniga inom brand åt våra medlemskommuner. Jag gör även tillsyner enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) där jag lägger fokus på både byggnadstekniskt och organisatoriskt brandskydd hos verksamheten. 

Var fjärde vecka har jag beredskap som insatschef. Under en beredskapsvecka har jag arbetstid som vanligt men förutsätts avbryta allt för att bege mig till skadeplats när jag får larm.

Utöver detta tillkommer allt från frågor gällande brandvarnare till planerande av fikalistan. Mycket av tiden spenderar jag på mitt kontor, men jag är också ofta ute på vift för diverse olika typer av möten och besök.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det är otroligt varierande. Jag lär mig något nytt varje dag. Jag tycker också att vi är en lagom stor organisation som ger mig möjlighet till inblick i många olika arbetsområden samtidigt som jag har ”mina” arbetsuppgifter som jag kan grotta ned mig lite extra i.

Som en tidigare kollega till mig uttryckte: det finns inget annat jobb där man får gå på så mycket studiebesök som vi får. Det är så sant! Via både tillsyner och övriga ärenden vi handlägger får vi chansen att besöka massor av olika både verksamheter och människor. Återigen så är den ena dagen inte den andra lik.

Vem skulle du säga att detta passar/vilken typ av person?
En person som både gillar att fundera och att genomföra. Fundera över hur vi kan lösa problem på bästa sätt och fundera över hur vi bäst formulerar oss, både i skrift och tal. För att kunna genomföra de lösningar vi kommer fram till behövs därutöver handlingskraft, samarbetsförmåga och vilja att lära mer.

Jag skulle vilja säga att ett brandingenjörsjobb hos oss är en kombination av den klassiska bilden av en ingenjör, lite action och mycket social kontakt.

Vår vision – ett tryggt samhälle för alla – hur arbetar du för att nå den?
Att nå ett så tryggt samhälle som möjligt är egentligen syftet med alla mina arbetsuppgifter. Jag jobbar förebyggande med mina tillsyner där jag tillser och hjälper verksamheter att hålla ett skäligt brandskydd som ska minska konsekvenserna för dem i händelse av brand.

I både plan- och byggärenden inom kommunerna strävar jag efter att säkerställa att vi på räddningstjänsten får goda förutsättningar för lyckade insatser, bland annat genom framkomlighet och tillgång till vatten att släcka med.

Givetvis gör vi ingen skillnad på invånare och invånare. Vi finns här för alla och svarar på frågor och funderingar oavsett om de kommer från en stor industri eller en enskild privatperson. 


Produktion Cityweb