Det är frivilligt att registrera sig i Delta Räddningstjänsten Väst för att få larm och vara med och göra en första insats vid brand. Du agerar som privatperson och ansvarar själv för alla dina handlingar.

Textinnehållet på denna sida är detsamma som de användarvillkor som du godkänner när du registrerar dig i appen.

Det är frivilligt att vara med i Delta och du agerar som privatperson. Du ansvarar själv för dina handlingar och ska alltid tänka på att inte utsätta dig själv eller andra för onödiga risker. Som registrerad får du inte heller bryta mot lagar eller förordningar, exempelvis får du inte bryta mot hastighetsbegränsning för att ta dig snabbare till en olycksplats.

När räddningstjänsten anländer ska du låta dem ta över och lämna platsen. Du får inte hindra dem i deras arbete. Du får inte lämna ut den information som du får i samband med en olycka som kan göra att den/de som blivit drabbade lider skada eller men.

När du registrerar dig i Delta Räddningstjänsten Väst samtycker du till att din mobiltelefon kommer att positioneras så att du kan få larm om när en brand inträffar i din närhet samt, om du väljer att acceptera larmet för att göra en insats, blir navigerad till olycksplatsen.

Du godkänner att Heartrunner Sweden AB behandlar dina personuppgifter inom ramen för systemdrift och utveckling. Dina personuppgifter kommer aldrig att lämna EU/EES-området. Dina personuppgifter och positionsdata kommer att hanteras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Du kan läsa mer om Heartrunner Sweden AB:s hantering av personuppgifter här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det är frivilligt att vara med i Delta Räddningstjänsten Väst och du kan därför när som helst avsluta ditt konto. När ditt konto avslutas raderas samtliga personuppgifter som är knutna till ditt konto. Räddningstjänsten Väst har också rätt att ta bort din möjlighet att delta som frivillig i Delta Räddningstjänsten Väst.

Senast publicerad:

Senast publicerad: