Från det att räddningstjänsten får ett larm och är på plats för att påbörja ett arbete kan det ibland ta 10–20 minuter. En första insats kan vara avgörande för att rädda liv och egendom. Här kan du lära dig eller uppdatera dina kunskaper om vad du ska tänka och vad du kan göra vid en första insats vid brand. Om ni är flera frivilliga som kommer till olycksplatsen samtidigt, dela på uppgifterna.

När du accepterar larmet och ska ta dig till olycksplatsen

När du accepterat ett larm ska du ta dig till olycksplatsen på ett så säkert sätt som möjligt, för dig och för andra. Följ trafikregler och parkera ditt fordon så att räddningstjänsten kan komma fram och arbeta. Om möjligt, ta med dig handbrandsläckare och brandfilt.

Riskbedömning på olycksplatsen

Skaffa dig överblick och gör en bedömning om du kan göra något utan att utsätta dig för en onödig risk.

Klicka på Tips nedan för att lära dig mer om vilka frågor du kan ställa dig själv när du gör en riskbedömning.

Vid en riskbedömning behöver du fundera över vad som brinner och om det finns risk att branden sprider sig. Tänk alltid på din egen säkerthet först! Ställ dig själv följande frågor:

 • Kan jag agera utan att utsätta mig för allt för mycket rök och strålningsvärme?
 • Kan jag agera utan att bränna mig?
 • Finns det en säker plats att ta mig till om jag inte lyckas släcka eller dämpa branden? Åter igen, tänk på din egen säkerhet först.

Rädda och varna

Rädda och varna person som är i uppenbar fara, men utsätt inte dig själv för onödiga risker.

Släcka

Finns släckutrustning (handbrandsläckare och/eller brandfilt) tillgänglig, använd den om du bedömer att du kan dämpa eller släcka branden. Utsätt dig inte för onödiga risker. Vid misslyckat släckförsök, stäng in branden. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid.

Klicka på Tips nedan för att lära dig mer om hur man använder handbrandsläckare och brandfilt.

Handbrandsläckare

 1. Ta ett stadigt tag i släckaren och dra ur säkringen.
 2. Lossa slangen.
 3. Rikta munstycket mot det som brinner.
 4. Sikta innan du trycker in handtaget.
 5. Sikta mot lågornas bas. Sikta långt ner, inte mot toppen av lågorna.
 6. Gå så nära du bedömer är säkert och huka dig ner.
 7. Tryck in handtaget.
 8. Rör dig runt branden så att du kommer åt ordentligt.

Brandfilt

 1. Dra ur brandfilten ur sin förpackning.
 2. Använd brandfilten som ett skydd framför dig när du närmar dig branden.
 3. Lägg brandfilten över branden.
 4. Stryk med händerna ovanpå brandfilten.

Brand i kläder med brandfilt

 1. Dra ur brandfilten ur sin förpackning.
 2. Använd brandfilten som ett skydd framför dig när du närmar dig personen.
 3. Se till att personen lägger sig ner.
 4. Lägg på brandfilten från huvudet och ner mot benen.
 5. Stryk med händerna ovanpå brandfilten, från överkroppen och ner mot benen.
 6. När du tror att du har släckt branden lyfter du på filten från benen och använder filten som ett skydd för dig själv.

Senast publicerad:

Senast publicerad: