Företag och verksamheter

Här samlar vi information, råd och anvisningar till dig som är företagare eller företrädare för ett företag eller myndighet.

Företagslots

Företagslotsen hjälper dig att hitta rätt bland kommunens olika förvaltningar och kontaktpersoner när det gäller tillstånd. Läs mer här.

Tillfällig övernattning

På senare tid har det blivit allt vanligare att skolor, idrottshallar och liknande lokaler i kommunerna används för tillfällig övernattning vid exempelvis lägerverksamhet. För detta finns särskilda regler och anmälan ska göras till räddningstjänsten.

Tillsyn

Två olika lagstiftningar anger att kommunen ska genomföra tillsyn av olika verksamheter. Kommunen utgörs här av Räddningstjänsten Väst.