Brandfarliga och explosiva varor

För att få hantera explosiva varor och större mängd brandfarlig vara krävs tillstånd. Hanteringen ska också uppfylla vissa krav, detta är för säkerhetens skull!

Brandfarliga varor

Brandfarlig vara är brandfarlig gas alternativt en vätska med flampunkt under 100°C och brandreaktiva varor. Ett exempel på brandfarlig gas är gasol eller acetylen, vätska kan vara spolarvätska eller bensin.

Läs mer här
08 apr 2024

Blåljusdag i Varberg 4 maj

Kom och träffa ambulans, polis och räddningstjänst. Vi visar upp fordon & utrustning samt berättar om våra uppdrag och yrken!

26 mar 2024

Glad och säker påsk

Påsken är på intågande och Räddningstjänsten Väst önskar alla en glad och säker påsk!

25 mar 2024

Monica och Monalis är brandmän i beredskap

En beredskapsbrandman har en annan huvudarbetsgivare och träder in i rollen när larmet går. Under beredskapen bär man en sökare med sig hela tiden - hemma, på fritiden och på det ordinarie arbete. När den piper lämnar man och beger sig till räddningsstationen för inom fem minuter sitta i brandbilen och vara på väg till platsen.