Brandfarliga och explosiva varor

För att få hantera explosiva varor och större mängd brandfarlig vara krävs tillstånd. Hanteringen ska också uppfylla vissa krav, detta är för säkerhetens skull!

Brandfarliga varor

Brandfarlig vara är brandfarlig gas alternativt en vätska med flampunkt under 100°C och brandreaktiva varor. Ett exempel på brandfarlig gas är gasol eller acetylen, vätska kan vara spolarvätska eller bensin.

Läs mer här
07 jul 2024

Bada säkert och lär dig vattenlivräddning

En lång, lång kuststräcka och en mängd sjöar är något som vi är förunnade med i Halland. Livräddningsutrustning i form av kastlina och/eller kastboj bör finnas vid badplatser där människor vanligtvis samlas för att bada. Denna utrustning är för säkerhet och är inga leksaker.

03 jul 2024

Grilla säkert i sommar

Grillsäsongen är här. Tyvärr brukar den föra med sig ett antal bränder och även personskador. Tänk på säkerheten och kom ihåg att släcka grillen ordentligt.

29 jun 2024

Regn på ingång - SMHI varnar för skyfallsliknande regn

SMHI har utfärdat en gul varning för kraftigt skyfall över Halland på söndagen den 30 juni.