Fyrkerkerier

Enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska den som hanterar, överför eller importerar explosiva varor ha tillstånd för det. För att få sälja fyrverkerier ska tillstånd sökas för förvärv och innehav, förvaring, handel och godkännande av föreståndare hos Räddningstjänsten Väst. Nedan följer mer information och ansökningshandlingen.

Det är endast fyrverkerier som är godkända av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som får säljas i Sverige. Enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska den som hanterar, överför eller importerar explosiva varor ha tillstånd för det. Tillstånd för innehav, förvärv, handel och överföring inom Sverige söks hos Räddningstjänsten Väst (om det gäller Varbergs och Falkenbergs kommun).

Ansökningshandling: Ansökan explosiv vara Pdf, 385.1 kB.

För mer information om försäljning av fyrverkerier se MSB:s skrift Försäljning av fyrverkerier. Pdf, 13.8 MB, öppnas i nytt fönster.På sidan finns även mer övergripande information för dej som planerar att sälja fyrverkerier eller som redan säljer fyrverkerier.

I samband med ansökan ska en eller flera föreståndare presenteras för räddningstjänsten. Räddningstjänsten rekommenderar alltid att det ska finnas minst två föreståndare. En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav och med iakttagande av de övriga skyldigheter som följer av lagen och föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. En tillståndshavare ska se till att en föreståndare ges de befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att han/hon ska kunna fullfölja sina uppgifter. Tillståndsmyndigheten ska godkänna föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor.

Komplett ansökan om tillstånd för att hantera fyrverkerier ska i god tid innan (minst 3 månader innan) försäljningstillfället inkomma till Räddningstjänsten Väst. Det är först efter att tillståndsmyndigheten beviljat tillstånd som verksamheten får hantera fyrverkerierna.


För mer information gällande lagstiftning och föreskrifter kopplat till området se följande:

För mer information om tillståndet se under explosiva varor. Länk till annan webbplats.

Senast publicerad:

Tips och råd om hantering av fyrverkerier

Det finns alltid risker med fyrverkerier och den vanligaste orsaken till olyckor är felhantering. När du ska skjuta fyrverkerier är det viktigaste att följa anvisningarna. Läs mer här.

Senast publicerad: