Sevesoverksamheter

Sevesoverksamhet omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Lagen riktar sig till företag som hanterar stora mängder kemikalier vid ett tillfälle.

Sevesoverksamheter

För att förebygga allvarliga olyckor inom kemindustrin och begränsa följderna för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Arbetet påbörjades efter en allvarlig och uppmärksammad olycka i staden Seveso i Italien, där dioxiner släpptes ut som förorenade 25 km² mark och förgiftade ett stort antal människor.

Läs mer om sevesoverksamheter

Södra Cell Värö

Södra Cell Värö är placerad på Väröhalvön och är en fabrik för tillverkning av helblekt sulfatmassa.

Ringhals kärnkraftverk

Ringhals AB är ett av tre kärnkraftverk i Sverige och är placerad på Väröhalvön cirka två mil norr om Varbergs centrum. Ringhals har i dag två tryckvattenreaktorer i drift som producerar ungefär 17 terawattimmar årligen.

Lahalls kraftverk

Lahalls kraftverk är lokaliserat på Väröhalvön och är en reservkraftanläggning för Svenska kraftnät och Ringhals.

Falkenbergs Terminal AB

Falkenbergs Terminal AB är ett företag som bedriver hamnverksamhet och tredjepartslogistik i Falkenbergs hamn. Inom verksamheten hanteras bland annat handelsgödsel samt jäsningsmedel för plast.

Bergtäkter

Om det sker sprängningar med mer än tio* (10) ton sprängämne** (traditionellt patronerat eller känsliggjord ammoniumnitrat emulsion) vid ett och samma tillfälle är bergtäkten att betrakta som en Sevesoverksamhet av den lägre kravnivån.

Vulcan Europe AB

Verksamheten är belägen inom fastigheten Tjärby 1:7 och Tjärby 37, Grimeton. Företaget hanterar stora mängder pyrotekniska produkter.

Biltema Logistics AB (Lager 7)

Lager 7 är Biltemas centrallager för brandfarliga varor och är lokaliserat i Falkenbergs kommun. Här hittar ni information till allmänheten gällande anläggningen.