Bergtäkter

Om det sker sprängningar med mer än tio* (10) ton sprängämne** (traditionellt patronerat eller känsliggjord ammoniumnitrat emulsion) vid ett och samma tillfälle är bergtäkten att betrakta som en Sevesoverksamhet av den lägre kravnivån.

* Men mindre än 50 ton.

** Gäller sprängämnen som uppfyller kriterierna under punkten P1a i Sevesoförordningen (SFS 2015:236) bilaga 1 del 1.
________________________________________________________________________

Obbhult, Varbergs kommun

Obbults bergtäkt har varit verksam sedan 1979. I det nuvarande tillståndet omfattas verksamheten av brytning av berg, mobil krossning och sortering.

Obbhults bergtäkt omfattas av Seveso III-direktivet som från och med 1 juni 2015 ska vara genomfört i svensk lagstiftning. Det nya direktivet innebär att även de verksamheter som faller under direktivets lägre kravnivå omfattas av kravet om information till allmänheten om risker för omgivningen vid storskalig kemikaliehantering. För mer information se nedan:

Information till allmänheten angående risker och skydd vid Obbhults bergtäkt Pdf, 42 kB, öppnas i nytt fönster.


Hjärtared, Falkenbergs kommun

Hjärtareds bergtäkt, utanför Ullared, har varit verksam sedan lång tid tillbaka. I det nuvarande tillståndet omfattas verksamheten av brytning av berg, mobil krossning och sortering samt återvinning av bergmaterial från anläggningsarbeten vid Gekås i Ullared.

Hjärtareds bergtäkt omfattas av Seveso III-direktivet som från och med 1 juni 2015 ska vara genomfört i svensk lagstiftning. Det nya direktivet innebär att även de verksamheter som faller under direktivets lägre kravnivå omfattas av kravet om information till allmänheten om risker för omgivningen vid storskalig kemikaliehantering. För mer information se nedan:

Information till allmänheten angående risker och skydd vid Hjärtareds bergtäkt Pdf, 46.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Stavsjö, Falkenbergs kommun

Stavsjös bergtäkt har varit verksam sedan 1992. I det nuvarande tillståndet omfattas verksamheten av brytning av berg, mobil krossning och sortering.

Stavsjös bergtäkt omfattas av Seveso III-direktivet som från och med 1 juni 2015 ska vara genomfört i svensk lagstiftning. Det nya direktivet innebär att även de verksamheter som faller under direktivets lägre kravnivå omfattas av kravet om information till allmänheten om risker för omgivningen vid storskalig kemikaliehantering. För mer information se nedan:

Information till allmänheten angående risker och skydd vid Stavsjös bergtäkt Pdf, 43.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Ljungby prästgård, Falkenbergs kommun

Bergtäkten vid Ljungby prästgård i Falkenbergs kommun producerar förädlade bergmaterialprodukter för den regionala bygg- och anläggningsmarknaden.

Produktionen innefattar bland annat losshållning, krossning och maskinhantering av bergmaterial. Brytning av berg sker genom sprängning. För mer information, se nedan:

Information till allmänheten gällande risker och skydd vid Ljungby prästgårds bergtäkt Pdf, 50 kB, öppnas i nytt fönster.


Valinge bergtäkt, Varbergs kommun

Bergtäkten vid Varbergs kommun producerar förädlade bergmaterialprodukter för den regionala bygg- och anläggningsmarknaden.

Produktionen innefattar bland annat losshållning, krossning och maskinhantering av bergmaterial. Brytning av berg sker genom sprängning. På anläggningen sker även produktion av asfalt. För mer information, se nedan:

Information till allmänheten gällande risker och skydd vid Valinge bergtäkt Pdf, 50.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Kulparp, Varbergs kommun

Täkten har varit verksam sedan lång tid. I det nuvarande tillståndet omfattas verksamheten av brytning av berg, mobil krossning och sortering. Kulparps bergtäkt är belägen inom fastigheten Kulparp 3:5, cirka tre kilometer norr om Rolfstorp samhälle och cirka 15 kilometer från centrala Varberg.

Kulparps bergtäkt omfattas av Seveso III-direktivet som från och med 1 juni 2015 ska vara genomfört i svensk lagstiftning. Det nya direktivet innebär att även de verksamheter som faller under direktivets lägre kravnivå omfattas av kravet om information till allmänheten om risker för omgivningen vid storskalig kemikaliehantering. För mer information se nedan:

Information till allmänheten angående risker och skydd vid Kulparps bergtäkt Pdf, 46.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Järlöv bergtäkt, Varbergs kommun

Järlöv Bergtäkt ligger i ett skogsområde nordost om Veddige i Varbergs kommun. Br. Larssons Grustag AB producerar förädlade bergmaterialprodukter till bygg- och anläggningsmarknaden. Produktionen innefattar bland annat losshållning, krossning och maskinhantering av bergmaterial. Brytning av berg sker genom sprängning.

Br. Larssons Grustag AB bedriver sådan verksamhet i bergtäkten Järlöv 7:6 att de omfattas av den lägre kravnivån i lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, även kallad Sevesolagstiftningen. Verksamheten omfattas av lagstiftningen på grund av att bolaget använder mer än 10 ton sprängämne vid ett och samma tillfälle. I Sevesolagen med tillhörande förordningar finns det bland annat krav på att informera allmänheten om risker i verksamheten.

Information till allmänheten angående risker och skydd vid Järlöv bergtäkt Pdf, 276.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad: