Tillsyn

Två olika lagstiftningar anger att kommunen ska genomföra tillsyn av olika verksamheter. Kommunen utgörs här av Räddningstjänsten Väst.

Två olika lagstiftningar anger att kommunen ska genomföra tillsyn av olika verksamheter. Kommunen utgörs här av Räddningstjänsten Väst.

Tillsyn är ett sätt att kontrollera att lagen med tillhörande föreskrifter efterlevs samt att brandskyddet håller en skälig nivå. De båda lagarna är lag om skydd mot olyckor (LSO) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I Varbergs och Falkenbergs kommuner är det räddningstjänsten som har tillsynsansvaret för dessa lagstiftningar.

Ansvaret för att lagstiftningarna efterlevs är tillståndshavarens, ägarens och/eller nyttjanderättshavarens. Kommunen har rätt att göra tillsynsbesök överallt och vid alla tillfällen när behov förekommer.

Senast publicerad: