Uteserveringar - riktlinjer och rekommendationer

Fram på vårkanten börjar det bli dags att bygga upp uteserveringarna. Vi vill hjälpa er att komma ihåg säkerheten - brandsäkerheten för restaurangens gäster och grannar.

Varbergs och Falkenbergs kommuner har riktlinjer för uteserveringar som bland annat innehåller allmän information om brandsäkerheten. Se relaterade dokumet till höger.

Vi vill förtydliga vikten av framkomlighet och möjligheten att utrymma verksamheter eller bostäder ovanför uteserveringen. Dessa kan ha en alternativ utrymningsväg med hjälp av räddningstjänstens höjdfordon eller stegar. Detta gäller i centrala Varberg och Falkenberg.

Uteserveringar får inte placeras så att framkomlighet begränsas eller så att brandposter i gatan täcks över. Utrymningsmöjligheten från restaurangen får inte påverkas av uteserveringen. Uteserveringen ska ha samma eller bättre kapacitet för utrymning än restaurangen. En fristående uteservering ska även den ha bra möjligheter att utrymma från vid en nödsituation. I anslutning till uteserveringen ska det finnas släckutrustning.

Används gasol (exempelvis för terrassvärmare) kan det krävas tillstånd. Det är mängden gasol som avgör om det är tillståndspliktigt eller inte. Tillstånd för brandfarliga och explosiva varor söker du hos Räddningstjänsten Väst, läs mer här.

Senast publicerad: