Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Brandfarliga varor 

Brandfarlig vara är brandfarlig gas alternativt en vätska med flampunkt under 100°C och brandreaktiva varor. Ett exempel på brandfarlig gas är gasol eller acetylen, vätska kan vara spolarvätska eller bensin. 

Flampunkt för en specifik brandfarlig vätska hittar du i slutet av säkerhetsdatabladet för respektive produkt. 

Produktion Cityweb