Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Smedja eller annan publik hantverksverkstad ver 2

Hantering av gasol på en restaurang är normalt tillståndspliktig, om verksamheten inte hanterar mindre än 60 liter utomhus eller två liter inomhus. Vid en gasolanläggning där gasolskåpet står utomhus, men inkopplat till byggnaden klassas detta som inomhus, därav tillståndspliktig. Tillståndsplikt gäller även annan brandfarlig gas (ej naturgas) eller vätska.
 
Riskutredning
  • Riskutredning för acetylen och gashandbok

Gasolinstallation
  • Kort beskrivning av gasinstallationen med tillhörande byggnadskarta som visar utrymningsvägar, ventilation och rördragningar.
Förvaring
  • Förvaras den brandfarliga varan i brandrum/brandskåp ska intyg på brandteknisk klass skickas in. Intyg ska också innehålla bärighet för konstruktion, brandteknisk klass på ventilationer, dörrar och eventuella fönster (vid rum). 
  • Utomhus: Intyg på brandklass på vägg eller gasolskåp om gasolskåp placeras i direkt anslutning till ytterväggen. Detta gäller 60–1200 liter gas (översättningstabell mellan kilo och liter finns i e-tjänsten).
  • Bedömning av explosiv atmosfär med tillhörande klassningsplan. 
  • Hur ni arbetar i klassade zoner.
Produktion Cityweb