Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Allmänt

  • Riskutredning (handböcker och branschnorm för olika verksamhetskategorier). 
    Alla tillståndspliktiga verksamheter ska redovisa en riskutredning. Riskutredningen kan utgå från etablerade branschnormer.  Om vissa delar av normerna ej uppfylls behövs en kompletterande riskutredning. I vissa fall kan även handböcker användas som underlag till en riskutredning. Då behöver verksamheten förklara hur man uppnår aktuell handbok. Om man gör avsteg från handböckerna ska man visa hur man uppnår samma säkerhet på ett annat sätt. 

  • Verksamhetsbeskrivning. 
  • Karta där all förvaring av den brandfarliga varan både inomhus och utomhus. På kartorna ska räddningstjänsten kunna läsa av avstånd, släckutrustning och utrymningsvägar. 
  • Information om släckutrustningen i anslutning till de brandfarliga varorna.
  • Information om påkörningsskydd (om trafik i form av fordon, truckar med mera finns i anslutningen till de brandfarliga varorna). 
  • Dokumentation på brandskyddet exempelvis brandlarm, rum med brandfarlig vara. 

Dokument som kan redovisas senare
  • Dokument som styrker föreståndarnas befogenheter och uppgifter.
  • Drift- och underhållsinstruktioner.  
Produktion Cityweb