Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Bensinstation/tankanläggning

Bensinstation/tankanläggning gäller bemannade och obemannade bensinstationer. Här ingår även containerstationer med drivmedel, sjöbensinstationer, tankanläggningar för diesel och för fordonsgas.

Riskutredning
  • Handbok hantering av brandfarlig gas vid yrkesmässig hantering och bensinstationshandboken finns på MSB:s hemsida
  • Kontrollrapport för samtliga cisterner ska skickas in. 
  • Explosionsskyddsdokumentation med tillhörande klassningsplan (bensin och E85).
  • Plan för hur arbetar ni i den explosiva atmosfären.
  • Situationsplan över stationsområdet. På kartorna ska räddningstjänsten kunna läsa av avstånd och utrymningsvägar.

Bemannad bensinstation
För bensinstation med butik gäller även dokumenten för butik. Om ni har ett öppet skåp utanför er butik med fabriksförslutna förpackningar ska ett dokument skickas in hur ni uppnår avstånd till brännbart, utrymningsvägar och att ni ser förvaringen från kassan.

Sjöbensinstationer
Förutom ovanstående ska även följande skickas in:
  • Plan för hur bemanning ska uppnås. 
  • Dokument som visar hur avstånd till båtar med och utan övernattning uppnås. 
  • Dokumentation för tankning.
Produktion Cityweb