Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Bensinstationer 

En bensinstation kan både vara en automatstation eller med tillhörande butik. Har den som äger bensinstationen inte juridiskt ansvar över den brandfarliga varan i butiken, ska denna brandfarliga vara ej vara med i samma tillstånd. Är man juridiskt ansvarig för både bensinstation och butik ska även dokument under butik inkomma till räddningstjänsten. 

1.  Ansökan om tillstånd att hantera brandfarliga varor fakturaadress.pdf
2.  Anmälan föreståndare brandfarlig vara.docx med tillhörande dokument vilka uppgifter föreståndaren har.
3. Diplom eller liknande på föreståndarnas utbildning inom brandfarlig vara. 
4. Verksamhetsbeskrivning
5. Situationsplan där alla avstånd går att läsa ut i närområdet och inom bensinområdet. 
6. Riskutredning eller dokumenterat att handboken "Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer" uppnås i sin helhet. 
7. Explosionsskyddsdokumentation med tillhörande klassningsplan.
8. Godkända kontrollrapporter för alla cisterner. 
9. Drift- och underhållsinstruktioner.

Produktion Cityweb