Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Biogasanläggning, reningsverk och deponier

Riskutredning
Finns acetylenledning ska Utformning av försörjningssystem för gas, Svetskommissionen följas. 
Branschnorm BGA finns på Energigas Sveriges hemsida.
  • Förvaras den brandfarliga varan i brandrum/brandskåp ska intyg på brandteknisk klass skickas in.
Brandrum
  • Förvaras den brandfarliga varan i brandrum/brandskåp ska intyg på brandteknisk klass skickas in. Intyg ska också innehålla bärighet för konstruktion, brandteknisk klass på ventilationer, dörrar och eventuella fönster (vid rum).
Öppen hantering
Öppen hantering med brandfarlig vätska som har en flampunkt under 30°C eller brandfarlig gas. Då ska ni skicka in:
  • Bedömning av explosiv atmosfär med tillhörande klassningsplan.
  • Plan för hur arbetar ni i den explosiva atmosfären. 


Produktion Cityweb