Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Biogasanläggningar, reningsverk och deponier 

Följande dokument ska inkomma till räddningstjänsten vid en tillståndshandläggning. Specifika dokument kan krävas in för olika verksamheter.


1.  Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor.pdf

2.  Anmälan föreståndare brandfarlig vara.docx med tillhörande dokument vilka uppgifter föreståndaren har. 

3. Diplom eller liknande på föreståndarnas utbildning inom brandfarlig vara. 

4. Verksamhetsbeskrivning

5. Beskrivning av anläggningen (processbeskrivning).

6. Ritning över byggnaden, där ventilation av rum med gasutrustning framgår, även fasadritning. 

7. Uppgifter om brandteknisk klass på brandrum inklusive bärighet och ventilation.   

8. Ritning över anläggningsområdet, där avstånd mellan olika anläggningsdelar liksom ledningsdragning framgår. För deponianläggningar behöver deponins brunnar finnas med.

9. Riskutredning. 

10. Klassningsplan med tillhörande dokument. 

11. Godkända kontrollrapporter för alla cisterner. 

12. Försäkran om att aktuell BGA, EGN, TSA uppfylls (beroende på vilken anläggning man har). Blankett hittas på Energigas Sverige

13. Drift- och skötselinstruktioner. 


Produktion Cityweb