Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Brandfarlig vara

Brandfarlig vara är en brandfarlig gas, en vätska med flampunkt under 100°C eller en brandreaktiv vara. Ett exempel på brandfarlig gas är gasol eller acetylen, vätska kan vara spolarvätska eller bensin.

Ansökan för att hantera brandfarlig vara skickas in via följande e-tjänst (se rutan till höger). I e-tjänsten finns även länk för att kontrollera om ni har tillståndspliktig mängd brandfarlig vara.

Om ni har ett giltigt tillstånd och endast behöver ändra en föreståndare eller dess kontaktuppgifter under tillståndstiden görs detta i följande e-tjänst. 

Nedan finns listor som visar vad alla ska skicka in. Nytt eller ändrat tillstånd.
E-tjänster
Ansökan för hantering av brandfarlig vara.
Om ni har ett giltigt tillstånd och endast behöver ändra en föreståndare eller dess kontaktuppgifter under tillståndstiden görs detta i följande e-tjänst. 

Anmälan om föreståndare.
Relaterade dokument
Här nedan är dokument som kan användas som en grund, som sedan anpassas till er verksamhet och er hantering av de brandfarliga varorna. Alla hjälpdokument för er verksamhetskategori finns som pdf i e-tjänsten.

Delegering för föreståndare brandfarlig vara
Drift- och underhållsinstruktioner, allmän
Drift- och underhållsinstruktioner för skola
Drift- och underhållsinstruktioner för lager
Anslag vi arbete i explosiv atmosfär
Drift- och underhållsinstruktioner för restaurang/silversmedja
Drift- och underhållsinstruktioner för butik
Kontakt
Vid frågor kontakta förebyggande brandskydd.
Telefon 010–2193000
Produktion Cityweb