Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Butiker

Har ni en gasolautomat med sluten hantering är de aktuella delarna under butik, är det öppen hantering se gasolanläggning.

Riskutredning
  • Riskutredning för butik kan utgå från Handbok Brandfarliga vätskor och gaser samt gasapparater i butik.
Om ni även har en tankstation/containerstation som tillhör butiken är det handboken Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer redovisas som är aktuell. Handböcker finns på MSB:s hemsida.

Brandrum
  • Förvaras den brandfarliga varan i brandrum/brandskåp ska intyg på brandteknisk klass skickas in. Intyg ska också innehålla bärighet för konstruktion, brandteknisk klass på ventilationer, dörrar och eventuella fönster (vid rum).
  • Är brandrummet försett med brandjalusi ska plan för hur utrymningen från brandrummet är planerat skickas in.
  • Förekommer samförvaring av brandfarlig gas/sprejflaskor (aerosoler) och brandfarlig vätska ska plan för hur dessa ska hållas åtskilda skickas in.

Butiksskåp
  • Produktblad för butiksskåpen som visar att sökt mängd får plats i skåpet och att den önskade brandfarliga varan får placeras i skåpet. Alla skåp är inte gjorda för brandfarlig gas eller brandfarlig vätska.

Fritt i lokalen
  • En karta som visar avstånd mellan de brandfarliga varorna och till lättantändligt material (såsom plaster, papper, kläder med mera). Till skåp gäller avstånd mellan skåp och fritt exponerad brandfarlig vätska. Avstånd till utrymningsvägar från brandfarlig vätska med flampunkt under 60°C.

Utomhus
  • Om 60–1200 liter (översättningstabell från kilo till liter finns i e-tjänst) brandfarlig gas förvaras vid fasad ska intyg på brandtekniskklass på väggen skickas in. Har ni istället ett brandklassat skåp ska intyg skickas in för detta.

Öppen hantering
Öppen hantering är exempelvis om ni blandar färg eller har en tankanläggning med produkter som har en flampunkt under 30°C. Då ska ni skicka in:
  • Bedömning av explosiv atmosfär med tillhörande klassningsplan.
  • Plan för hur arbetar ni i den explosiva atmosfären. 

Tankstation
  • Är cisternen över 1000 liter ska en kontrollrapport skickas in.

Produktion Cityweb