Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Butiker med försäljning av brandfarlig gas, vätska eller aerosoler 

En butik har ofta försäljning av både brandfarlig vätska, gas och aerosoler. Sedan 1 oktober 2013 är även verksamheter som bara har aerosoler tillståndspliktiga. All brandfarlig vara som hanteras ska redovisas i ansökan.

En butik behöver skicka in följande handlingar:
1.  Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor.pdf
2.  Anmälan föreståndare brandfarlig vara.docx
3. Om föreståndarna genomgått någon utbildning inom brandfarlig vara ska diplom eller liknande skickas in. 
4. Verksamhetsbeskrivning.
5. Karta över placering av den brandfarliga varan med tillhörande närområde både inomhus och utomhus.
6. Inomhus: Information om förvaring inomhus med tillhörande brandklass på brandrum, bärighet och ventilation.
7. Produktblad på brandskåp som visar vilken mängd som får plats i ert skåp. 
8. Utomhus: Intyg på brandklass på vägg eller gasolskåp om gasolskåp placeras i direkt anslutning till väggen. Detta gäller under 60-1200 liter gasol. 
9. Drift- och skötselinstruktioner med tillhörande riskbedömning.

Produktion Cityweb