Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Endast uppvärmning

Endast uppvärmning gäller gasol, eldningsolja och bergvärme.

Riskutredning
Om ni har bergvärme kan er riskutredning utgå från etablerade branschnorm (Kylnorm, Faktablad 7). Om vissa delar av normen ej uppfylls behövs en kompletterande riskutredning.

Vid hantering av brandfarlig gas se i Handbok hantering av brandfarlig gas vid yrkesmässig hantering som finns på MSB:s hemsida.

Öppen hantering
Öppen hantering med brandfarlig vätska som har en flampunkt under 30°C eller brandfarlig gas. Då ska ni skicka in:
  • Bedömning av explosiv atmosfär med tillhörande klassningsplan.
  • Plan för hur arbetar ni i den explosiva atmosfären.
Produktion Cityweb