Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Gasolanläggning (gasolautomat)

Riskutredning
Branschnorm SGA finns på Energigas Sveriges hemsida
Handbok hantering av brandfarlig gas vid yrkesmässig hantering finns på MSB:s hemsida.

Brandrum
  • Förvaras den brandfarliga varan i brandrum/brandskåp ska intyg på brandteknisk klass skickas in. Intyg ska också innehålla bärighet för konstruktion, brandteknisk klass på ventilationer, dörrar och eventuella fönster (vid rum). 

Öppen hantering
Öppen hantering av brandfarlig gas. Då ska ni skicka in:
  • Bedömning av explosiv atmosfär med tillhörande klassningsplan.
  • Plan för hur arbetar ni i den explosiva atmosfären.

Gasolautomat
  • Plan för hur tankning ska gå till. Ej tillåtet för privatpersoner att genomföra.
Produktion Cityweb