Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Industri (skola med industri- eller naturbruksgymnasium)

Riskutredning

Handböcker hittas på MSB:s hemsida

Följande branschnorm och handbok gäller: 

  • Acetylenledning ska ni intyga att ni följer Svetskommissionens Utformning av försörjningssystem för gas eller på annat sätt uppfyller samma säkerhet.
  • Brandfarlig gas ska ni visa hur ni uppnår Handbok Hantering av brandfarlig gas för yrkesmässig verksamhet. 

Brandrum

  • Förvaras den brandfarliga varan i brandrum/brandskåp ska intyg på brandteknisk klass skickas in.  Intyg ska också innehålla bärighet för konstruktion, brandteknisk klass på ventilationer, dörrar och eventuella fönster(vid rum). 


Cistern

  • Är cisternen över 1000 liter ska en kontrollrapport skickas in.


Fritt i lokal (brandfarlig gas)

  • Dokument som visar var den brandfarliga gasen står, att den står på svetskärra eller liknande och att lätt att ta ut vid en eventuell brand. 


Öppen hantering

Öppen hantering med brandfarlig vätska som har en flampunkt under 30°C eller brandfarlig gas. Då ska ni skicka in:

  • Bedömning av explosiv atmosfär. Klassningsplan gäller vid fasta platser där ni tänkt att använda den brandfarliga gasen ej vid enstaka svetskärror som förflyttas. 
  • Plan för hur arbetar ni i den explosiva atmosfären.
Produktion Cityweb