Textstorlek A
Normal textstorlek
A
Större textstorlek
A
Störst textstorlek

Marknader

Riskutredning
Nedan finns ett informationsblad vad man ska tänka på vid tillfällig verksamhet (marknad).

Tillfällig hantering av gasol på marknader eller liknande
  • Vilket evenemang är det?
  • Hur förvarar ni gasolflaskorna innan, under och efter marknaden

Öppen hantering
Öppen hantering med brandfarlig vätska som har en flampunkt under 30°C eller brandfarlig gas. Då ska ni skicka in:
  • Bedömning av explosiv atmosfär med tillhörande klassningsplan.
  • Plan för hur arbetar ni i den explosiva atmosfären. 

Foodtrucks


Produktion Cityweb